Odszkodowania za stan wojenny

Odszkodowania za stan wojenny, 13 grudnia 1981 w PRL-u!

Po wprowadzeniu stanu wojennego, część działaczy opozycyjnych została zatrzymana i wywieziona do ośrodków internowania, mieszczących się w większości w więzieniach – dla tych właśnie należą się wysokie odszkodowania.

Dla wszystkich, którzy zostali zatrzymani i wywiezieni – na okres od kilku do kilkunastu miesięcy – do ośrodków internowania, mieszczących się w większości w więzieniach – jako poszkodowani w czasach stanu wojennego poprzez internowanie i inne metody, należy się wysokie adekwatne do poniesionej szkody odszkodowanie !

Jesteśmy jedną z niewielu wiodących firm na rynku odszkodowań, być może jedyną w Polsce, która umożliwia otrzymanie osobom poszkodowanym w czasach PRL-u wysokie odszkodowania za udział w stanie wojennym.