Linie przesyłowe

slider_linieprzesylowe

Wszystkim posiadaczom nieruchomości, na których znajdują się sieci energetyczne, gazociągi, ciągi wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, stacje transformatorowe, rozdzielnie, przepompownie, wieże triangulacyjne i inne urządzenia obniżające jakość, funkcjonalność i wartość działek budowlanych, oraz ornych należy się odszkodowanie za utratę wartości działki.

Bardzo istotną rzeczą jest uregulowanie statusu prawnego urządzeń przesyłowych takich jak np. linie energetyczne, słupy, gazociągi, ciągi wodnokanalizacyjne gdyż dość często zdarza się że są one posadowione na naszych nieruchomościach bez naszej wiedzy. Z tego tytułu wszystkim osobom którzy posiadają takie właśnie linie przesyłowe należą się wysokie odszkodowania za nie umowne korzystanie z gruntu.

Nasza firma jako prekursor w tej dziedzinie prawa odszkodowawczego profesjonalnie zajmuje się dochodzeniem roszczeń właśnie z tego tytułu. Aby przekazać nam sprawę należy zgromadzić następujące dokumenty:

  1. Wypis z księgi wieczystej
  2. Wypis z rejestru gruntu
  3. Odpowiednie mapy
  4. Dokumentacja fotograficzna zalegających linii przesyłowych