O nas

Kancelaria Odszkodowawcza CENTRUM ODSZKODOWAŃ powstała w celu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przez los.

Mamy zaszczyt reprezentować Państwa w walce o PRAWDĘ i co za tym idzie WYSOKIE adekwatne do poniesionej szkody ODSZKODOWANIE.

DLACZEGO MY?

Centrum Odszkodowań reprezentuje interesy poszkodowanych w postępowaniu z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie informują szczegółowo o wszystkich prawach przysługujących poszkodowanym, zwykle zaniżają wartości odszkodowań a utrudniając i przeciągając postępowanie starają się zniechęcić poszkodowanych do dochodzenia swoich praw.

Dzięki współpracy z prawnikami i specjalistami, którzy posiadają doświadczenie i gruntowne przygotowanie merytoryczne w postępowaniu odszkodowawczym, możemy zaoferować naszym Klientom najwyższą jakość usług.

Gwarancją należytego wykonania czynności w imieniu poszkodowanego jest fakt, że nasze honorarium związane z prowadzeniem sprawy regulowane jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania według ustalonej w umowie z poszkodowanym wysokości. W każdej sytuacji naszym zadaniem jest uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania.

Jeżeli nie uzyskalibyśmy odszkodowania, nie należy się nam żadna zapłata, a Państwo nie ponoszą żadnych kosztów – bierzemy ryzyko na siebie.


Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

 • bezpłatne porady i konsultacje dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania,
 • profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia,
 • sformułowanie konkretnego roszczenia i prowadzenie sprawy aż do jej zakończenia.

Zawierając z nami umowę i udzielając nam pełnomocnictwa Poszkodowany uzyska kompleksową obsługę taką jak:

 • reprezentację przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami w sprawie,
 • pomoc i obsługę prawną w całym procesie dochodzenia roszczeń,
 • zaopiniowanie dokumentacji przez lekarza specjalistę,
 • bierzemy na siebie ryzyko ponoszenia kosztów obsługi prawnej, kosztów lekarza orzecznika.

W rezultacie poszkodowany otrzymuje nie tylko spokój i bezstresowy czas na leczenie, ale też:

 • odszkodowanie z reguły o wiele większe niż w postępowaniu samodzielnym (już po odliczeniu honorarium za prowadzenie sprawy),
 • znacznie krótszy czas oczekiwania na wypłatę (nie potrzeba czekać do zakończenia leczenia),
 • poszkodowany unika kłopotliwej korespondencji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym,
 • poszkodowany unika problemu z formułowaniem żądań w piśmie roszczeniowym,
 • chronimy poszkodowanego przed pułapkami stosowanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.